Level 20 Level 22
Level 21

różne 21


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
apodyktyczny
taki, który narzuca swoje zdanie i nie uznaje sprzeciwu wobec niego
koincydencja
«jednoczesne wystąpienie kilku zjawisk lub zdarzeń»
rwetes
hałas połączony z bieganiną, pośpiechem
eugenika
nauka głosząca doskonalenie rasy ludzkiej poprzez zmiany genetyczne i stwarzanie odpowiednich warunków rozwoju /// pojęcie wprowadzone w 1883 przez Francisa Galtona, kuzyna Karola Darwina, które dotyczyło selektywnego rozmnażania zwierząt (w tym ludzi), aby ulepszać gatunki z pokolenia na pokolenie, szczególnie jeśli chodzi o cechy dziedziczone. W ciągu następnych lat Galton poprawił swoją definicję, aby uwzględnić specyfikę ... pozytywnej, zachęcającej do częstszego reprodukowania się najlepszych osobników oraz ... negatywnej, zniechęcającej do reprodukcji osobników mniej wartościowych. Współcześnie jest to bardziej neutralny ideowo system poglądów zakładający możliwość doskonalenia cech dziedzicznych człowieka, którego celem jest tworzenie warunków pozwalających na rozwój dodatnich cech dziedzicznych i ograniczenie cech ujemnych. W zakres ... wchodzą m.in. poradnictwo genetyczne i świadome rodzicielstwo. Negatywne konotacje pojęcia wiążą się przede wszystkim z nadużyciami ... narodowo socjalistycznej.
merkantylny
nastawiony na korzyści materialne(m...)
labilny
zmienny, chwiejny(l...)
perora
długa i nudna mowa zawierająca napuszone pouczenie(p...)
degrengolada
zupełny rozkład wartości moralnych w jakimś środowisku
OMERTA
Inaczej zmowa milczenia, nieformalne prawo honorowe mafii sycylijskiej, które polega na bezwzględnym zakazie informowania osób trzecich o przestępstwach dokonywanych przez gang. Nieprzestrzeganie omerty grozi egzekucją, co przekłada się na bardzo sumienne stosowanie się do zasad a tym samym, znaczne utrudnianie wykrywania przestępstw przez policję.
BAKELIT
Najstarsze sztuczne tworzywo syntetyczne,