Level 29 Level 31
Level 30

różne 30


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ANIHILACJA
POPRAWNIE: To zjawisko fizyczne, w którym para cząstka – antycząstka zamienia się w inne cząstki elementarne. Z punkty widzenia elektrodynamiki, anihilacja to zamiana materii na promieniowanie elektromagnetyczne. BŁĘDNIE: Mylenie znaczenia z angielskim annihilation, oznaczającym unicestwienie.
DRAKOŃSKI
Inaczej bardzo surowy, bezwzględny. Przymiotnika ten najczęściej używa się do określenia wyjątkowo okrutnych i ostrych przepisów, kar czy zarządzeń. może być również dieta, czyli bardzo surowa, wymagająca wielu wyrzeczeń.
KILWATER
Ślad na wodzie, jaki zostawia płynący statek.
HERMAFRODYTYZM
Inaczej obojnactwo. ... to występowanie u jednego osobnika narządów rozrodczych obu płci. ... jest stosunkowo częsty wśród roślin i zwięrząt bezkręgowych, np. pasożytów wewnętrznych. Bardzo rzadko, może jednak wystąpić u ludzi, ma wówczas podłoże genetyczne lub hormonalne.
ATARAKSJA
Równowaga ducha, niewzruszoność wobec zdarzeń zewnętrznych, zwłaszcza przeciwności losu. ... to stan ducha propagowany przez stoików, sceptyków i cyników zakładający wewnętrzny spokój człowieka, który nie może być zmącony wydarzeniami zewnętrznymi. ... do pewnego stopnia jest utożsamiana ze stanem obojętności wobec odczuwanej przez daną osobę krzywdę i doświadczane problemy. ...tyki to z kolei określenie leków uspokajających o łagodnym działaniu.
FRENETYCZNY
Inaczej entuzjastyczny, burzliwy. Przymiotnika tego używa się także do określenia bardzo rzęsistych oklasków lub pełnych zapału okrzyków.
burbon
Amerykańska whiskey produkowana z kukurydzy i innych zbóż.
KINESTEZJA
czucie pozycji i ruchu określonych części ciała umożliwiające rozpoznanie pozycji ciała oraz wyobrażenie ruchu bez pomocy wzroku, możliwe dzięki receptorom mieszczącym się w mięśniach, ścięgnach i stawach
muka
1. Mocny cios z zaciśniętej pięści w bark. 2. Określenie pewnej sytuacji (lub rzeczy), która okazała się niespodziewanie niekorzystna lub zła.
mizantrop
osoba stroniąca od ludzi, mająca do nich niechętny lub wrogi stosunek