Level 40 Level 42
Level 41

różne 41


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
peryfraza
zabieg stylistyczny polegający na zastąpieniu konkretnej nazwy czegoś przez charakterystykę, opis lub metaforę; omówienie np. czarne złoto-węgiel
parafraza
swobodna przeróbka tekstu lub tłumaczenia, która rozwija lub modyfikuje treść oryginału, zachowując jednak jego zasadniczy sens.
dysonans
(1.1) przen. brak zgodności, rozbieżność (1.2) muz. dźwięki zagrane razem lub po sobie, lecz nie dające wrażenia harmonijnego współbrzmienia
subwencja
bezzwrotna pomoc finansowa udzielana instytucji, organizacji, przedsiębiorstwu (rzadziej osobie) w celu poparcia określonej działalności; dotacja, subsydium, dofinansowanie
zalotka
przyrząd kosmetyczny służący do podkręcania rzęs, kształtem podobny do małych nożyczek, które zamiast ostrz mają zaciskaną na rzęsach końcówkę;
niegdysiejszy
dawny, miniony, przeszły; zaszły, ówczesny
dojmujący
wywołujący przykre doznania psychiczne lub fizyczne; przejmujący, przenikliwy
obiekcja
zastrzeżenie, wątpliwość, brak przekonania do czegoś(o...)
dulka
element łodzi wioślarskiej w postaci ruchomego pierścienia metalowego lub widełek, przymocowanych do burty łodzi, służący do utrzymywania wiosła w odpowiedniej pozycji;
klecha
pogardliwie o księdzu