Level 4 Level 6
Level 5

różne 5


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ALLEGRO
1. W muzyce: tempo szybkie, wesołe, ruchliwe; utwór muzyczny w tym tempie. 2. W balecie: taniec z dużą liczbą skoków.
FARYZEJSKI
1. Obłudny, okazujący fałszywą pobożność dla osiągnięcia swoich celów. 2. Związany z faryzeuszami.
OMNIBUS
Człowiek o wyjątkowo dużej wiedzy, znający się na wielu rzeczach z różnych dziedzin.(o...)
ENDEMICZNY
Miejscowy, występujący tylko na danym terenie.
Konstatować
ustalić, stwierdzić fakt.
ENTROPIA
Inaczej chaos, bezład, to także miara nieokreśloności, chaotyczności i stopnia nieuporządkowania elementów znajdujących się w danym zbiorze.
ERYSTYKA
Sztuka prowadzenia sporów i dyskusji.
ABERRACJA
Nieprawidłowość, odchylenie od normy. Może oznaczać stan umysłu, wtedy będzie synonimem nienormalności lub zachowania odbiegającego od powszechnie przyjętego; dotyczyć wady soczewki, na której skutek pokazywany obraz będzie zniekształcony; określać zjawisko obserwowane w astronomii – pozorne odchylenie położenia gwiazd, będące skutkiem ruchu Ziemi.
AKRONIM
Wyraz utworzony z pierwszych liter lub zgłosek innych wyrazów, inaczej skrótowiec (błędnie: skrót). np UFO, TVP, NATO
NARKOLEPSJA
Choroba polegająca na nagłym zapadaniu w krótki, 10-20 minutowy sen.