Level 49 Level 51
Level 50

różne 50


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
socjeta
grupa ludzi zajmująca uprzywilejowane miejsce w społeczeństwie; śmietanka towarzyska, elita(s...)
Becel
slangowe określenie pieniądza spotykane np w gwarze warszawskiej wśród młodzieży
staniol
cienka, miękka blaszka imitująca złoto, używana głównie do pakowania artykułów spożywczych; cynfolia; pozłotka; pozłotko
sakrament
w chrześcijaństwie obrzęd religijny uważany za znak lub sposób przekazania łaski Bożej;
mistyfikacja
celowe wprowadzenie kogoś w błąd przez nadanie czemuś pozorów prawdy; też: to, co jest rezultatem takich zabiegów (m...)
Emancypacja
uwolnienie się od zależności i zdobycie lepszej pozycji w strukturze społecznej
emalia
1. masa stosowana do pokrywania wyrobów ceramicznych; szkliwo; 2. artystyczna technika zdobienia przedmiotów; przedmiot zdobiony tą techniką; 3. materiał do pokrywania zęba w celu odbudowania szkliwa; lak
karafka
pękata butelka z wąską szyjką; też: zawartość tej butelki
filuterny
żartobliwy i trochę prowokujący(f...)
autonomia
1. «prawo jakiejś zbiorowości do samodzielnego rozstrzygania swoich spraw wewnętrznych» 2. «samodzielność i niezależność w decydowaniu o sobie» 3. «w etyce: niezależność od norm etycznych zewnętrznych, innych niż własne sumienie» 4. «częściowa zależność niektórych Kościołów prawosławnych od Kościoła macierzystego»