Level 82 Level 84
Level 83

różne 83


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
haraszo
dobrze; spoko; w porządku.(rus)
Buchalteria
1. daw. «księgowość» 2. lekcew. «niepotrzebne, drobiazgowe obliczenia»
asocjacja
proces skojarzenia co najmniej dwóch zjawisk psychicznych tak, by pojawienie się jednego z nich spowodowało tendencję do występowania pozostałych (np. światło zielone mówi nam o wolnej drodze).
gradacja
«zrównywanie powierzchni Ziemi przez procesy denudacji i sedymentacji» 1. «następstwo według stopnia nasilenia» 2. «szybki wzrost liczebności gatunku zwierzęcego i nagłe pojawienie się znacznej jego ilości na określonym terenie» 3. «stopień kontrastowości fotograficznego materiału światłoczułego» 4. lit. «uszeregowanie słów lub wyrażeń według nasilania się lub słabnięcia ich intensywności ekspresywnej lub znaczeniowej»
jucha
1. «krew zwierzęcia» 2. posp. «krew ludzka» 3. posp. «drań»
DZIEGIEĆ
ciemnobrunatna, gęsta ciecz otrzymywana w procesie suchej destylacji drewna o intensywnym zapachu, mająca właściwości grzybobójcze i antyseptyczne, dawniej używana także do impregnacji płótna i skóry, uszczelniania beczek, itp.;
Jacha
synonim słowa jasne (j...)
juma
przestępstwo polegające na dokonywaniu kradzieży związanej z przemytem, wykonywanej za zachodnią granicą Polski w okresie PRL; przedmiot pochodzący z kradzieży; urządzenie do przeciwdziałania kradzieży piwa przez barmanów / w mowie potocznej po prostu kradzież, używana w różnych formach np. ...ć, za...ć
Kaganiec
1. aparat na zęby 2. stanik
frapować
wywierać silne wrażenie; zaciekawiać(f...)