Level 90 Level 92
Level 91

różne 91


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
drenaż
1. «sieć ...ów, podziemnych kanałów itp. służąca do osuszania gleby i regulowania stopnia jej wilgotności» 2. «osuszanie gruntów za pomocą ..ów» 3. «działania zmierzające do zmniejszenia ilości pieniędzy na rynku» 4. «odprowadzanie z organizmu ropy, krwi, żółci lub innych płynów za pomocą ...ów»
mańka
«lewa ręka»// strona, w znaczeniu w którąś/jedną/drugą stronę.
topos
utarty, powtarzający się często w literaturze wszystkich epok motyw; podstawa rozumowania; ogólnie przyjęty sąd
szarada
1. rymowana zagadka, w której należy odgadnąć wielosylabowy wyraz zaszyfrowany w tekście; 2. dawniej: gra towarzyska polegająca na odgadywaniu znaczeń poszczególnych żywych obrazów
dyktat
1. «władza absolutna w państwie» 2. «narzucanie komuś swej woli lub swego zdania»(d...)
maruder
1. człowiek niepunktualny, spóźniający się; 2. żołnierz samowolnie odłączający się od oddziału, zwykle w celach rabunkowych
protekcjonalny
traktujący innych z wyższością i pobłażliwą przychylnością
symptomatyczny
charakterystyczny, znamienny dla kogoś lub czegoś;
superlatywy
«słowa najwyższego uznania»(s...)
impresjonizm
«kierunek w kulturze europejskiej(XIXw.), którego główną zasadą było utrwalanie ulotnych wrażeń artysty»