Level 92 Level 94
Level 93

różne 93


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
suspens
«chwyt w filmach i powieściach polegający na wstrzymaniu biegu akcji, stosowany w celu wzmożenia napięcia albo zaskoczenia widza lub czytelnika niespodziewanym zwrotem akcji»
szkwał
porywisty wiatr morski
wsio
pot. wszystko
defetyzm
brak wiary w zwycięstwo, w powodzenie jakiejś sprawy; pesymizm, czarnowidztwo
ordynacja
1. «zbiór przepisów i zarządzeń prawnych dotyczących jakiejś dziedziny» 2. «majątek rodowy, który przechodził jako niepodzielny i niezbywalny na jednego spadkobiercę; też: ustawa spadkowa regulująca taki sposób dziedziczenia» 3. «w Kościele katolickim: udzielanie święceń, na mocy których wyświęcona osoba nabywa prawa do wykonywania określonych czynności liturgicznych»
ordynans
1. «w dawnym wojsku: żołnierz pełniący stałą służbę przy oficerze» 2. daw. «rozkaz lub zarządzenie» 3. daw. «służba, dyżur»
arkada
forma łuku wspartego na dwóch kolumnach lub filarach
nygus
potocznie o leniu, człowieku unikającym pracy;(n...)
syndykat
1. związek kilku przedsiębiorstw zawarty w celu dokonania wspólnego przedsięwzięcia; 2. związek zawodowy we Francji i w niektórych innych krajach
machinacja
podstępne, zakulisowe działania na czyjąś szkodę; intryga, knowanie; konszachty(m...)