Level 2
Level 1

Prvi del


79 words_count 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to assemble
sestaviti, zbrati skupaj
to pay tribute to sth
pokloniti se
resin
smola
to overlook
spregledati
a participant
udeleženec
to juxtapose
primerjati, postaviti nasproti
vulnerability
ranljivost
glacier
ledenik
adaptation
predelava, priredba
an instalment
obrok
to marvel at sth
občudovati
a travelogue
potopis
a cartoonist
ustvarjalec risank
a chronicle
kronika
to peep
pokukati
a peep into
skriven pogled v
oppressive
zatiralen
a retreat
zatočišče, umik
a cityscape
veduta, slika mesta
stunning
veličasten, čudovit
simplicity
preprostost
compelling
privlačen, zanimiv
an insight
vpogled
sequential
zaporeden
a sequence
zaporedje
scroll paintings
papirni zvitki
whimsical
čudaški, muhast
mischievous
nagajiv, navihan
to pursue an activity
izvajati dejavnost, ukvarjati se z nečim
a depiction
upodobitev
to persevere
vztrajati
handicraft
rokodelstvo
handicrafts
rokodelski izdelki
a trademark
blagovna znamka, prepoznavni znak
indispensable
nepogrešljiv, nujen
indigenous
izvirajoč iz, domoroden, avtohton
an ornament
okrasek
ivory
slonokoščen
an impact
vpliv
to mount a show
postaviti predstavo
a venue
prizorišče
bold
pogumen
a fresco
freska
a watercolour
akvarel
an illustration
ilustracija
an installation
inštalacija
a mosaic
mozaik
to carve
izklesati, izrezljati
a sculpture
kip
a still life
tihožitje
a tapestry
tapiserija
a portrait
portret
a bust
doprsni kip
an easel
slikarsko stojalo
a brush
čopič
a canvas
platno
a sketch
skica, osnutek
charcoal
oglje
ink
črnilo
a crayon
voščenka, pastel
an illustrator
ilustrator
a sculptor
kipar
a photographer
fotograf
a curator
kurator
a critic
kritik
a critique
kritika
an exhibition
razstava
a collector
zbiratelj
a mural
stenska poslikava
an auction house
avkcijska hiša
a portfolio
mapa, fascikel
nondescript
neopazen, neizrazit
a dome
kupola
austere
preprost, neokrašen, strog
frantic
kaotičen, ves iz sebe
to commission a work
naročiti izdelavo
an aerosol can
razpršilo, deodorant
graffiti
grafit, grafiti (nešteven v ang.)
a splash of colour
kanček barve