Level 5 Level 7
Level 6

Šesti del - oglaševanje


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a billboard
reklamni pano
a commercial
reklama
consumer demands
potrošniške zahteve
consumer rights
potrošniške pravice
subliminal advertising
prikrito oglaševanje
to endorse
podpirati, promovirati
a leaflet
letak
a promotional gimmick
promocijski trik
cold-calling
telefonska prodaja
sponsorship
sponzorstvo
a jingle
glasbeni vložek v reklami
an advertisement
oglas
advertising
oglaševanje
to advertise
oglaševati
a brand
znamka (trgovska)
brand bullying
izseljevanje zaradi nošenja oblačil nepomembnih znamk
a customer
stranka
a consumer
potrošnik
consumer goods
potrošno blago
consumerism
potrošništvo
to deprive somebody of something
prikrajšati koga za kaj
persuasive
prepričljiv
to implement
izvesti, izpeljati
junk mail
reklamna pošta
means of mass communication
sredstva množičnega komuniciranja
a neon sign
neonski napis
pointless
nesmiseln
to promote
promovirati, oglaševati
to rely upon
zanesti se na, računati na
spam
vsiljena elektronska pošta
sponsorship
sponzorstvo
to tackle an issue
soočiti se, spopasti se s problemom