Level 6 Level 8
Level 7

Sedmi del - globalizacija


55 words_count 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a theme park
tematski park
to dub
sinhronizirati
a staple
glavni proizvod
an executive
predsednik, direktor
crafty
prebrisan
to subvert
spodkopati
an international corporation
gospodarska družba
a barrier
pregrada, ovira
to merge
združiti
global trade
globalna, svetovna trgovina
economic growth
gospodarska rast
horrendous
grozovit
reckless
lahkomiseln, nepazljiv
a budget
proračun
diverse
raznolik
to undercut
spodrezati
accessible
dostopen
wealthy
premožen
to pave
tlakovati
glamorous
bleščeč
glamour
blišč
fizzy
gaziran
sophisticated
sofisticiran, uglajen, prefinjen
fast-paced
v hitrem tempu
resistance
odpornost, odpor
resistant
odporen
to diminish
zmanjšati
to dissolve
raztopiti
to enrol in a course
vpisati se v tečaj
explotation
izkoriščanje
with ease
z lahkoto
to maximize profit
maksimalno povečati dobiček
at the expense of
na račun nekoga
anti-globalization activists
protiglobalizacijski aktivist
human rights
človeške pravice
fair trade
poštena trgovina
sustainable development
trajnostni razvoj
world bank
svetovna banka
world trade organization
svetovna trgovinska organizacija
grass roots
navadni ljudje v organizaciji, za razliko od vodstva
grass roots organization
grass-roots organizacija
justice
pravica
a sweatshop
izkoriščevalsko podjetje
to object
nasprotovati
a protester
protestnik, demonstrant
to exploit
izkoriščati
exploitation
izkoriščanje
thriving
uspešen
to thrive
bujno rasti, cveteti, uspevati
ignorant
neveden
clueless
neveden, brez pojma
to pass a law
sprejeti zakon
a win-win situation
situacija, najboljša za vse udeležence, zmagovalna situacija
to turn to somebody
zateči se k nekomu
to pull yourself out
izvleči se