Level 1 Level 3
Level 2

Bilimsel Araştırma Basamakları


8 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
1. adım
Olaylarla ilgili gözlem yapmak
2. adım
Sorular oluşturmak ve aynı konuda önceden yapılan çalışmaları incelemek
3. adım
Hipotez kurmak
4. adım
Hipotezleri test etmek için deneyler tasarlamak
5. adım
Kontrollü deneyler yapmak
6. adım
Deney sonuçlarının tekrarlanabildiğini kontrol etmek ve verileri analiz ederek önceden yapılan tahminlerle karşılaştırmak
7. adım
Verilerden sonuç çıkarmak
8. adım
Sonuçların hipotezi ne ölçüden desteklediğine ve sonuçların güncel bilgilerle ne ölçüde tutarlı olduğuna karar vermek