1
Ready to learn
Київська держава
2
Ready to learn
Галицько-Волинська держава. Монгольська навала
3
Ready to learn
Литовсько-руська держава. Українські землі у склад
4
Ready to learn
Українські землі у складі Речі Посполитої (друга п
5
Ready to learn
а половина XVII ст.).
6
Ready to learn
Національно-визвольна війнаукр. народу під проводо
7
Ready to learn
Українські землі наприкінці 50-х - у 80-ті рр. XVI
8
Ready to learn
Українські землі наприкінці XVII - у першій полови
9
Ready to learn
Українські землі в другій половині XVIII ст.
10
Ready to learn
Українські землі у складі Російської імперії Украї
11
Ready to learn
Західноукраїнські землі в складі Австрійської імпе
12
Ready to learn
Культура України кінця XVIII - першої половини XIX
13
Ready to learn
Наддніпрянська Україна в другій половині XIX ст.
14
Ready to learn
Західноукраїнські землі у складі Австрійської (Авс
15
Ready to learn
Культура України в другій половині XIX –
16
Ready to learn
Наддніпрянська Україна в 1900-1914 ер
17
Ready to learn
Західноукраїнські землі у складі Австроугорської і
18
Ready to learn
Україна в Першій світовій війні
19
Ready to learn
Українська революція
20
Ready to learn
Україна в боротьбі за збереження державної незалеж
21
Ready to learn
Українська CPP в умовах нової економічної політики
22
Ready to learn
Утвердження тоталітарного режиму в 1929-1939 рр.
23
Ready to learn
Західна Україна в 1921-1939 рр.
24
Ready to learn
Україна під час Другої світової війни (1939-1945 р
25
Ready to learn
Україна в перші повоєнні роки (1945 - на початку 1
26
Ready to learn
Україна в умовах десталінізації (1953-1964 рр.)
27
Ready to learn
Україна в період загострення кризи радянської сист
28
Ready to learn
Розпад Радянського союзу та утвердження незалежнос
29
Ready to learn
Україна в умовах незалежності