1
Ready to learn
Передісторія
2
Ready to learn
Виникнення та розквіт Київської Русі
3
Ready to learn
Київська Русь за часів роздробленості. Галицько-Во
4
Ready to learn
Політичний устрій, соціально-економічний, культурн
5
Ready to learn
Українські землі у складі Великого князівства Лито
6
Ready to learn
Українські землі під владою Речі Посполитої. Нарос
7
Ready to learn
Національно-культурний рух (друга половина XVI –
8
Ready to learn
Хмельниччина
9
Ready to learn
Українські землі у другій половині ХVІІ ст.
10
Ready to learn
Українські землі наприкінці XVII – у першій полови
11
Ready to learn
Українські землі в другій половині XVIII ст.
12
Ready to learn
Культура України другої половини XVII-XVIII ст.
13
Ready to learn
Українські землі у складі Російської імперії напри
14
Ready to learn
Західноукраїнські землі у складі Австрійської імпе
15
Ready to learn
Культура України в першій половині XIX ст.
16
Ready to learn
Українські землі у складі Російської імперії в дру
17
Ready to learn
Західноукраїнські землі у складі Австрійської (Авс
18
Ready to learn
Культура України в другій половині XIX ст.
19
Ready to learn
Наддніпрянська Україна на початку XX ст.
20
Ready to learn
Західноукраїнські землі на початку XX ст.
21
Ready to learn
Україна в роки Першої світової війни
22
Ready to learn
Українська революція
23
Ready to learn
Україна в боротьбі за збереження державної незалеж
24
Ready to learn
Українська CPP в умовах нової економічної політики
25
Ready to learn
Радянська модернізація України (1929–1938)
26
Ready to learn
Західноукраїнські землі (1921–1938)
27
Ready to learn
Україна в роки Другої світової та Великої Вітчизня
28
Ready to learn
Післявоєнна відбудова та розвиток України в 1945 –
29
Ready to learn
Україна в умовах десталінізації (1953–1964)
30
Ready to learn
Україна в період загострення кризи радянської сист
31
Ready to learn
Розпад Радянського Союзу й відродження незалежност