Level 15 Level 17
Level 16

Ceacht a ceathair déag - Níos mó briathra


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
nach bhfuil sí?
isn't she? / isn't it (f)?
ag teacht
coming
ag damhsa
dancing
ag caint
talking
ag éisteacht
listening
ag obair
working
ag foghlaim
learning
tá sí ag teacht
she is coming
tá sí ag damhsa
she is dancing
tá sí ag caint
she is talking
tá sí ag éisteacht
she is listening
tá sí ag obair
she is working
tá sí ag foghlaim
she is learning
cé atá ag teacht?
who is coming?
Níl aon duine ag éisteacht
No one is listening
Nach bhfuil siad ag obair?
Aren't they working?
Tá Seán ag foghlaim
Seán is learning
An bhfuil tú ag caint?
Are you talking?
Tá an cailín ramhar ag damhsa
The fat girl is dancing
ag foghlaim damhsa
learning to dance
Dia duit, a mhamaí
Good day, mammy
Dia's Muire duit, a Sheáin. An bhfuil Máire ag teacht?
Good day (response), Seán. Is Máire coming?
Níl sí ag teacht fós, tá sí sa scoil
She's not coming yet, she's in the school
Cén fáth?
Why?
Tá siad ag foghlaim damhsa
They are learning to dance
Ó maise! Ceart go leor
Oh, indeed! Right enough