Level 16 Level 18
Level 17

Ceacht a cúig déag - Sceanra agus gréithe


29 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
nach bhfuil sé?
isn't he?
cá bhfuil sé?
where is he?
an scian
the knife
an forc
the fork
an spúnóg
the spoon
an pláta
the plate
an cupán
the cup
an fochupán
the saucer
Cá bhfuil an scian?
Where is the knife?
Cá bhfuil an forc?
Where is the fork?
Cá bhfuil an spúnóg?
Where is the spoon?
Cá bhfuil an pláta?
Where is the plate?
Cá bhfuil an cupán?
Where is the cup?
Cá bhfuil an fochupán?
Where is the saucer?
An bhfuil an scian ar an mbord?
Is the knife on the table?
Nach bhfuil forc glan sa bhosca?
Isn't there a clean fork in the box?
Tá cupán agus fochupán salach ar an mbord
There's a dirty cup and saucer on the table
An bhfuil spúnóg sa siúcra?
Is there a spoon in the sugar?
Níl aon tae sa chupán sin
There's no tea in that cup
Nach bhfuil bainne ar an tae sin?
Isn't there milk in that tea?
sa chupán
in the cup
gabh mo leithscéal
excuse me
Féach, a Sheáin, tá an spúnóg sa chupán
Look, Seán, the spoon is in the cup
Ó tá; gabh mo leithscéal
Oh it is; I beg your pardon
Maith an buachaill
Good boy
Nach bhfuil mise go maith freisin, a mhamaí?
Aren't I good also, mammy?
Tá tú go hiontach, ach cá bhfuil an scian sin?
You're wonderful, but where is that knife?
Ó tá sí ar an mbord. Anois nach bhfuil sí ceart?
Oh, it's(f) on the table. Now isn't it(f) right?
Tá. Maith an cailín, a Mháire
Yes. Good girl, Máire