Level 18 Level 20
Level 19

Ceacht a sé déag - An briathra aimsir & fiú níos m


31 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bhí
was / were
bhí sé
he was
bhí siad
they were
ag ithe
eating
ag fanacht
waiting
ag ól
drinking
ag rith
running
ag imeacht
going away / going off
ag imirt
playing (games / sport)
bhí sé ag ithe
he was eating
bhí sé ag ól
he was drinking
bhí sé ag imeacht
he was going away / going off
bhí sé ag fanacht
he was waiting
bhí sé ag rith
he was running
bhí sé ag imirt
he was playing (games / sport)
bhí siad ag ól an tae
they were drinking the tea
bhí tú ag rith ar an mbóthar salach
you were running on the dirty road
bhí tú ag ithe siúcra?
you were eating sugar?
cé a bhí ag obair anseo?
who was working here?
bhí an múinteoir ag éisteacht
the teacher was listening
bhí Máire ag foghlaim sa bhaile
Máire was learning at home
réidh
ready
is dócha
probably
i mo dhiaidh
after me
fáilte romhat
you're welcome
Fáilte romhat, a Mháire. Níl Seán anseo fós.
You are welcome, Máire. Seán isn't here yet.
Tá sé ag teacht, ceart go leor.
He is coming, right enough.
Tá sé ag imirt, is dócha
He is playing (a game / sport), probably.
Níl, mar bhí sé ag rith i mo dhiaidh. Feicim ag teacht anois é.
No (present), because he was running after me. I see him coming now.
Go maith. Seo, tá an dinnéar réidh.
Good. Here, the dinner is ready.
Go raibh maith agat, a mhamaí.
Thank you, mammy.