Level 3 Level 5
Level 4

Ceacht a Ceathair - More Physical Charachteristics


29 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
tá mé
I am
níl mé
I am not
tá tú
you are
níl tú
you are not
láidir
strong
lag
weak
ramhar
fat
tanaí
thin
glan
clean
salach
dirty
tá mé láidir, tá tú lag
I am strong, you are weak
níl mé láidir, níl tú lag
I am not strong, you are not weak
tá mé ramhar, tá tú tanaí
I am fat, you are thin
níl mé ramhar, níl tú tanaí
I am not fat, you are not thin
tá mé glan, tá tú salach
I am clean, you are dirty
níl mé glan, níl tú salach
I am not clean, you are not dirty
níl mé go dona anois
I am not bad now
tá mé go maith inniu
I am well today
an bhfuil mé go deas?
Am I nice?
tá tú go hálainn, maise
you're beautiful, indeed
níl tú fliuch
You're not wet
níl sé sean, tá sé óg
He's not old, he's young
go han-mhaith
very well
Dia duit, a Shéamuis
Good day, Séamus
Dia's Muire duit, a Nóra
Good day, Nóra (in reply)
Tá tú go maith arís?
You are well again?
Tá mé go han-mhaith anois, buíochas le Dia
I am very well now, thank God
Tá an lá go dona. An bhfuil tú fuar?
It's a bad day. Are you cold?
Níl, maise, níl mé fuar ar chor ar bith
No, indeed, I am not cold at all