Level 2 Level 4
Level 3

31 - 40


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
el aeropuerto
het vliegveld
la selva
het oerwoud
tropical
tropisch
el mono
de aap
el miembro
het lid
el grupo
de groep
tener ganas de
zin hebben om te
durante
tijdens, gedurende
dibujar
tekenen
el vecino
de buurman