Level 8 Level 10
Level 9

Kapittel 9: Sykkler du til jobben?


62 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
en bil
a car
en buss
a bus
en båt
a boat
en trikk
a tram
et tog
a train
et fly
a plane
en sykkel
a bicycle
en sjåfør
a driver
en passasjer
a passenger
trafikk
traffic
et skilt
a sign
et lyskryss
a junction with traffic light
en vei
a road
en billett
a ticket
en kø
a queue, line
kjører
driving
å sykle
to cycle
å ta toget
to take the train
å ta bussen
to take the buss
å ta flyet
to take the plane
hver
every
å bruke
to use
refleks
reflection
viktig
important
en sykkelhjelm
a bike helmet
å låse
to lock
en forelder
a parent
utenfor
outside
om morgenen
in the mornings
å passe seg
to watch out
å miste
to lose
å besøke
to visit
en kamerat
a friend
å vente
to wait
et busstopp
a bus stop
da
then
en lang tid
a long time
en plass
a place
å ligge
to lie
høyre
right
venstre
left
rett fram
straight ahead
deretter
then
en tur
a trip
en tyggis
a chewing gum
en bagasje
a luggage
en parkeringsplass
a parking lot
en ulv
a wolf
et kamera
a camera
søt
sweet
en slange
a snake
meg
me
deg
you
ham
him
henne
her
oss
us
dere
you (plural)
dem
them
frisk luft
fresh air
praktisk
practical
billig
cheap
deilig
lovely