Level 9 Level 11
Level 10

Dossier 4 - Informer et s'informer


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
animer un débat (v)
(v) dẫn dắt một cuộc tranh luận
couvrir (v)
(v) che đậy
couvrir l'actualité (v)
(v) che đậy tin tức
critiquer (v)
(v) phê bình
faire la critique de (v)
(v) phê bình về
la désinformation
thông tin sai lệch
diffuser (v)
(v) truyền bá
révéler (v)
(v) tiết lộ 1
divulguer (v)
(v) tiết lộ, để lộ ra 2
interroger (v)
(v) chất vấn
l'abus (m.)
(m.) sự lạm dụng
les dérives
sự quá đáng
une rumeur
một tin đồn
une information non confirmée
một thông tin chưa được xác nhận
la liberté de la presse
sự tự do báo chí
consulter l'actualité (v)
(v) tra cứu tin tức
le bulletin météo
bản tin thời tiết
une émission sur
một chương trình về
parcourir (v)
(v) đọc lướt 1
feuilleter (v)
(v) đọc lướt 2
une émission en direct
một chương trình trực tiếp