Level 2
Level 1

Licht: Breking


33 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Middenstof
De stof waarin de lichtstraal zich voortbeweegt
Scheidingsoppervlak
Het oppervlak dat de scheiding vormt tussen twee stoffen
Invallende straal
De straal die invalt op het scheidingsoppervlak. Deze straal ligt in de eerste middenstof
Invalspunt I
Het punt van het scheidingsoppervlak waar de straal invalt
Normaal n
De loodlijn op het scheidingsoppervlak in het invalspunt
Invalshoek i
De hoek tussen de invallende straal en de normaal
Gebroken straal
De straal die vertrekt uit het invalspunt. Deze straal ligt in de tweede middenstof
Brekingshoek r
De hoek tussen de gebroken straal en de normaal
Naar de normaal toe
Bij overgang van een optisch ijle naar een optisch dichter stof, gebeurt de breking ...
Van de normaal weg
Bij overgang van een optisch dichte naar een optisch ijle stof, gebeurt de breking ...
De invallende straal, de normaal en de gebroken straal liggen in één vlak
Brekingswetten 1
De stralengang is omkeerbaar
Brekingswetten 2
sin i / sin r = Va / Vb (wet van Snellius)
Brekingswetten 3
Brekingsindex
Va / Vb is een constante die men de ... noemt voor de overgang van stof a naar stof b
Grenshoek
Bij overgang van een optisch ijle naar een optisch dichte stof geldt: als de invalshoek 90° nadert, nadert de brekingshoek een hoek die we ... noemen
Licht volgt bij breking de snelste weg
Principe van Fermat
Als de invalshoek groter is dan de grenshoek
Wanneer wordt een lichtstraal die van een optisch dichte naar een optisch ijle stof gaat, niet gebroken maar teruggekaatst?
Evenwijdige verschuiving
Een lichtstraal die invalt op een planparallelle plaat, ondergaat een ...
Afbuiging, deviatiehoek
Een straal die op een prisma invalt, ondergaat een ... De ... is de hoek tussen de invallende en de uittredende straal
Bol
Als een lens in het midden het dikst is, noemen we ze ...
Hol
Als een lens in het midden het dunst is, noemen we ze ...
Krommingsmiddelpunten
Middelpunten van de boloppervlakken die een lens begrenzen
Kromtestralen
Stralen van de boloppervlakken die een lens begrenzen
Hoofdas
Lijn die de krommingsmiddelpunten van een lens verbindt
Alle stralen die afkomstig zijn uit één punt, Snijden elkaar na breking in één punt
Hoofdeigenschap van een sferische lens
1/f = 1/v + 1/b
Lensformule
G = -b/v, waarbij G = vergroting = beeldgrootte/voorwerpsgrootte
Formule voor beeldgrootte
v is positief voor reële voorwerpen en negatief voor virtuele voorwerpen
Tekenafspraken bij de lensformule en formule voor beeldgrootte, v
b is positief voor reële beelden en negatief voor virtuele beelden
Tekenafspraken bij de lensformule en formule voor beeldgrootte, b
f is positief voor bolle lenzen en negatief voor holle lenzen
Tekenafspraken bij de lensformule en formule voor beeldgrootte, f
Het omgekeerd staat
Als het voorwerp rechtop staat, is het beeld negatief als ...
Myopie, bijziendheid
Verre voorwerpen onscherp zien, dichtbijzijnde voorwerpen scherp
Hypermetropie, verziendheid
Verre voorwerpen scherp zien, dichtbijzijnde voorwerpen onscherp