Level 2

82 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ab
-den, -den itibaren
aber
fakat, ama
abgeben
teslim etmek, vermek
abholen
karşılamak, alıp getirmek
abschließen
kilitlemek
Achtung
dikkat
die Adresse
adres
die Ahnung
sezgi, his
aktiv
aktif, etkin
aktuell
aktüel, güncel
allein
yalnız (sıfat)
als
olarak, -den daha, -diği zaman
also
o halde, o zaman, demek ki
alt
eski, yaşlı
das Alter
yaş, yaşlılık
die Ampel
trafik lambası
an
-e, -de, -in yanın(d)a
anbieten
sunmak, teklif etmek
das Angebot
teklif
ander
başka, diğer
anfangen
başlamak
der Anfang
başlangıç
die Angst
korku
ankommen
varmak, ulaşmak
die Ankunft
varış
anmachen
açmak, yakmak
(sich) anmelden
kaydolmak, randevu almak
die Anmeldung
kayıt
der Anrufbeantworter
telesekreter
anrufen
aramak
der Anschluss
bağlantı, aktarma
ansehen
bakmak, incelemek
antworten
cevap vermek
die Antwort
cevap
die Anzeige
ilan
der Anzug
takım elbise
der Baum
ağaç
die Apotheke
eczane
der Apparat
alet, aygıt
arbeiten
çalışmak
arbeitslos
işsiz
ärgern
kızdırmak
sich ärgern
kızmak
der Arm
1. kol, 2. fakir, yoksul
der Artikel
madde, mal, eşya, makale
auch
dahi, de, da
auf
-de, -da, üzerinde
auf jeden/keinen Fall
her durumda / hiç bir durumda
aufhören
bitmek, son vermek
aufmachen
açmak, çözmek
aufpassen
bakmak, dikkat etmek
aufräumen
toplamak
aufregend
heyecanlı
aufstehen
kalkmak
der Aufzug
asansör
das Auge
göz
aus
-den, -dan
die Ausbildung
eğitim
der Ausflug
gezi, gezinti
ausfüllen
sonuçlanma, tamamlama
der Ausgang
çıkış
ausgeben
dağıtmak, harcamak
ausgehen
1. sönmek, bitmek, tükenmek 2. (dışarı) çıkmak
die Auskunft
bilgi, malumat
das Ausland
yurtdışı
ausmachen
kapatmak, söndürmek
auspacken
açmak (paket, valiz)
ausruhen
dinlenmek
sich ausruhen
dinlenmek
aussehen
görünmek, görünüş
außer
-den başka, üstelik
außerdem
bundan başka
außerhalb
-in dışında
aussprechen
telaffuz etmek, söylemek
aussteigen
-den inmek, terketmek
die Ausstellung
sergi
austragen
dağıtmak, karara bağlamak
der Ausweis
kimlik (kağıdı)
das Auto
otomobil
die Autobahn
otoban
der Automat
otomat
automatisch
otomatik