Level 10 Level 12
Level 11

T-U-V


128 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
das Tablet
tablet
die Tablette
hap, tablet
die Tafel
yazı tahtası
tanzen
dans etmek
die Tasche
çanta
das Taschengeld
harçlık
die Tasse
fincan
tauschen
değiştirmek (bir şey ile)
austauschen
değiş tokuş etmek
das Taxi
taksi
das Team
takım
der Tee
çay
teilen
ayırmak, bölmek
teilnehmen
katılmak
das Telefon
telefon
telefonieren
telefon etmek, aramak
der Teller
tabak
das Tennis
tenis
der Termin
randevu
teuer
pahalı
der Text
metin
das Theater
tiyatro
das Thema
konu
das Ticket
bilet
tief
derin, alçak
das Tier
hayvan
der Tipp
öğüt, tavsiye
der Tisch
masa
der Titel
unvan, başlık
die Toilette
tuvalet
toll
harika
die Tomate
domates
der Topf
çanak çömlek, tencere
die Torte
yaş pasta
tot
ölü
total
bütün, tüm, tamamen
die Tour
tur
der Tourist
turist
die Touristin
turist (kadın)
die Touristen
turistler
tragen
taşımak, giymek
trainieren
antrenman yapmak
das Training
antrenman
der Traum
düş, rüya
träumen
rüya görmek
traurig
üzgün, kederli
treffen
karşılaşmak, rast gelmek
sich treffen
buluşmak
die Treppe
merdiven
trinken
içmek
trocken
kuru
das T-shirt
tişört
tun
yapmak, etmek
die Tür
kapı
typisch
tipik
üben
pratik yapmak
über
-in üstünde, hakkında
überall
her tarafta
übermorgen
öbür gün, yarından sonraki gün
übernachten
gecelemek
übersetzen
çevirmek, öbür tarafa geçirmek
die Übersetzung
çeviri, tercüme
überweisen
havale etmek
die Uhr
saat
um
-in etrafın(d)a
umsteigen
aktarma yapmak
umziehen
taşınmak
sich umziehen
üstüne değiştirmek
der Umzug
taşınma, göç
unbedingt
mutlaka, kayıtsız şartsız
der Unfall
kaza
die Universität
üniversite
unten
aşağıda
unter
-in altında
unterhalten
beslemek, geçimini sağlamak
sich unterhalten
sohbet etmek
die Unterkunft
barınak, konaklama
unternehmen
yapmak, girişmek
der Unterricht
ders
der Unterschied
fark, ayrım
unterschreiben
imzalamak
die Unterschriften
imzalar
untersuchen
soruşturmak, araştırmak, incelemek, yoklamak
unterwegs sein
yolda olmak
der Urlaub
tatil
verabredet sein
sözleşmiş olmak
die Veranstaltung
organizasyon, gösteri
verbieten
yasaklamak
verdienen
kazanmak, hak etmek
der Verein
dernek, kurum
vereinbaren
kararlaştırmak
vergessen
unutmak
vergleichen
karşılaştırmak
verkaufen
satmak
der Verkehr
trafik
das Verkehrsmittel
taşıt
verletzen
yaralatmak
sich verletzen
yaralanmak
(sich) verlieben
aşık olmak
verlieren
kaybetmek, yitirmek
vermieten
kiraya vermek
der Vermieter
kiralayan (erkek)
die Vermieterin
kiralayan (kadın)
die Vermieterinnen
kiralayan kişiler
verpassen
kaçırmak
verreisen
yolculuk yapmak
verschieben
ertelemek
verschieden
çeşitli, farklı
die Verspätung
gecikme, rötar
verstehen
anlamak
versuchen
denemek
der Vertrag
kontrat, sözleşme
vielleicht
belki, acaba
der Vogel
kuş
voll
dolu
der Volleyball
voleybol
von
-den/-dan
vor
-in önünde, -den önce
vorbei
geçmiş
vorbereiten
hazırlamak
vorgestern
evvelki gün
vorher
önce, peşinen
vorn(e)
önde, ileride
der Vorname
isim
der Vorschlag
teklif, öneri
vorsichtig
dikkatli, tedbirli
sich vorstellen
kendisini tanıtmak
vorwärts
ileri, ileriye