Level 2 Level 4

94 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
da
orada, şurada
dabei (sein)
orada olmak, içinde yer almak
damals
o zamanlar
die Dame
bayan
daneben
yanında, bundan başka
der Dank
teşekkür
danken
teşekkür etmek
dann
o zaman, o halde
darüber
bunun hakkında
dass
-ki, -diğini/diğine
die Datei
dosya
das Datum
tarih
dauern
sürmek, devam etmek
denken
düşünmek, sanmak
denn
çünkü
deshalb
bundan dolayı, bu yüzden
deutlich
belli, açık
dick
kalın
das Ding
şey, nesne
direkt
direkt, doğru, dolaysız
die Disco
disko
diskutieren
görüşmek, tartışmak
doch
1. ancak, bununla beraber 2. tabii, elbette
das Doppelzimmer
iki kişilik oda
das Dorf
köy
dort
orada
dorther
oradan
dorthin
oraya
draußen
dışarıda
dringend
acele, acil
drinnen
içinde, içeride
drüben
öbür tarafta, ötede, karşıda
drücken
sıkmak, sıkıştırmak
drucken
basmak, yazdırmak
der Drucker
matbaacı, yazıcı
dumm
aptal, budala, ahmak
dunkel
karanlık
dünn
ince
durch
-in arasından/içinden/ortasından
dürfen
-ebilmek (izin alarak)
der Durst
susuzluk
die Dusche
duş
sich duschen
duş almak
das E-book
e-kitap
echt
gerçek, sahici
die Ecke
köşe
egal
aynı
die Ehefrau
karı (eş)
der Ehepartner
das Ei
yumurta
eigen
kendi
eigentlich
gerçekten, doğrusu, aslında
eilig
acele, ivedili
einfach
basit
der Eingang
giriş
einig
hemfikir
einkaufen
alışveriş yapmak
das Einkaufszentrum
alışveriş merkezi
einladen
davet etmek
die Einladung
davetiye
einmal
bir kez
einpacken
paketlemek, ambalaj yapmak
einsteigen
binmek
eintragen
kaydetmek
sich eintragen
kendini kaydetmek
der Eintritt
giriş (ücreti)
einverstanden
razı olmak, kabul etmek
einzel
teke tek
einziehen
1. taşınmak 2.tahsil etmek
das Eis
buz, dondurma
die E-Mail
e- posta
der Empfänger
alıcı
empfehlen
tavsiye etmek, öğütlemek
das Ende
son
enden
bitmek, son bulmak
endlich
sonunda, nihayet
eng
dar, sıkışık
entschuldigen
özür dilemek
die Entschuldigung
özür
das Erdgeschoss
zemin katı
die Erfahrung
tecrübe
erinnern
hatırlatmak
sich erinnern
hatırlamak
erkältet sein
üşütmüş, soğuk almış
erklären
açıklamak
erlauben
izin vermek
die Erlaubnis
izin
die Ermäßigung
indirim
erreichen
ulaşmak, erişmek, kavuşmak
erst
önce, ilk önce
der Erwachsene
yetişkin
erzählen
anlatmak
essen
yemek
etwas
birşey, biraz