Level 4 Level 6

65 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
das Haar
saç
haben
sahip olmak
das Hähnchen
piliç
die Halle
hol, büyük salon
der Hals
boyun, boğaz, gırtlak
halten
tutmak, durmak
die Haltestelle
durak
der Hamburger
hamburger
die Hand
el
das Handtuch
havlu
das Handy
cep telefonu
hängen
asmak, asılı olmak
hart
sert, şiddetli, keskin
hässlich
çirkin
die Hauptstadt
başkent
das Haus
ev
der Haushalt
ev işleri, ev idaresi
das Heft
defter
die Heimat
memleket, yurt
heiraten
evlenmek
heiß
sıcak
die Heizung
ısıtma
helfen
yardım etmek
hell
açık, aydınlık
das Hemd
gömlek
her
buraya, bu tarafa
heraus
dışarı(ya)
der Herd
ocak
der Herr
bay
herstellen
yapmak, üretmek
herunterladen
indirmek, çekmek
herzlich
candan, samimi
die Hilfe
yardım
der Himmel
gök, gökyüzü
hin
oraya, o tarafa, şuraya
hinten
arka(da), geri(de)
hinter
-in arkasında
das Hobby
hobi
hoch
yüksek
die Hochzeit
düğün
hoffen
ummak
hoffentlich
umarım
holen
almak, gidip getirmek
die Homepage
anasayfa
hören
işitmek, duymak
die Hose
pantolon
das Hotel
hotel
der Hund
köpek
der Hunger
açlık
husten
öksürmek
die Idee
fikir, düşünce
immer
her zaman
in
-de/-da
die Information
danışma
informieren
bilgilendirmek
die Insel
ada
das Instrument
alet, çalgı
intelligent
zeki, akıllı
das Interesse
ilgi
interessieren
ilgilendirmek
sich interessieren
ilgilenmek
interessant
ilginç
international
uluslararası
das Internet
internet
das Interview
görüşme, röportaj