Level 7 Level 9

46 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
nach
-e/-a, sonra
der Nachbar
komşu
die Nachbarin
komşu (kadın)
die Nachricht
haber, bildiri, duyuru
nächste
bundan sonraki, gelecek
die Nähe
yakınlık, komşuluk
der Name
isim
nass
ıslak, yaş
die Natur
tabiat, doğa
natürlich
tabii, tabii ki, elbette
neben
-in yanın(d)a
nebenan
bitişikte
neblig
sisli, puslu
nehmen
almak
nein
hayır
nennen
demek, adını vermek, bahsetmek
nervös
sinirli
nett
nazik, ince
neu
yeni
nicht
değil
nichts
hiç, hiç bir şey
nie
hiç bir zaman
niemand
hiç biri, (hiç) kimse
nirgend(s)
hiç bir yerde
noch
daha, henüz
die Note
not, nota
notieren
not etmek
die Notiz
not
notwendig
gerekli, zorunlu
die Nudel
makarna
die Nummer
numara
nur
sadece
nützlich
faydalı, yararlı
oben
yukarıda, üstte
das Obst
meyve
oder
ya, yahut, yoksa
offen
açık
öffnen
açmak
oft
sık sık
ohne
-sız/-siz
das Ohr
kulak
das Öl
yağ
die Orange
portakal
die Ordnung
düzen
organisieren
düzenlemek, organize etmek
der Ort
köy, belde