Level 1 Level 3
Level 2

4.1.2. slogans


28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
le slogan
de slogan
publicitaire
reclame-
un message publicitaire
een reclameboodschap
se préparer
zich voorbereiden
vivre
1 leven 2 beleven 3 wonen
une sensation
een sensatie, een belevenis
tout simplement
simpelweg
entrer dans
binnengaan in, betreden
l'univers (m)
de wereld
le héros
de held
laver
wassen
se laver
zich wassen
découvrir
ontdekken
les grands espaces
de open ruimte, de gebieden met weinig bebouwing
oublier
vergeten
celui / celle qui
degene die
conduire
autorijden
boire
drinken
l'incroyable
het ongelofelijke
le parc d'attractions
het pretpark
le shampooing
de shampoo
l'exposition
de tentoonstelling
justifier
verantwoorden, motiveren
un magazine
een tijdschrift
un magasin
een winkel
au volant
aan het stuur
parler fort
hard praten
parler vite
snel praten