Level 2
Level 1

A - D


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Acid
Rūgščių, rūgštus
Affect
Paveikti, paliesti
Apparent
Matomas, aiškus
Assess
Įvertinti
Bargain
Sėkmingas pirkinys, sandoris, derėtis
Ban
Uždrausti
Benefit
Nauda, pelnas
Bin
Dėžė, konteineris
Biodegradable
mikroorganizmų, suskaidomas
Bitterly
Labai, smarkiai, baisiai
Bury
Palaidoti, užkasti
Carbon dioxide
Anglies dvideginis
Cast-off
Nedėvimas drabužis
Cause
Būti priežastimi, sukelti
CFC
Chlorofluormetanas, freonas
Coal
Akmens anglis
Consume
Sunaudoti, suvartoti
Contribute
Prisidėti, turėti įtakos
Damage
Nuostolis, žala, žaloti
Deciduous
Lapuotis
Descendant
Palikuonis, įpėdinis
Disaster
Nelaimė, neganda, katastrofa
Dispose
Atsikratyti, sutvarkyti
Downpour
Liūtis