Level 1 Level 3
Level 2

E - I


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Efficient
Veiksmingas, efektyvus
Endangered
Esantis pavojuje, nykstantis
Environment
Aplinka
Excess
Papildomas, viršijantis normą, perteklius, perviršis
Exhaust
Išmetimas, išleidimas
Extinct
Išmiręs, išnykęs
Feed
Maitinti, valgydinti, šerti
Flood
Potvynis, tvanas
Freezing
Labai šaltas, ledinis
Frost
Speigas, šaltis
Fuel
Kuras, degalai
Fumes
Dūmai, garai
Fur
Kailis, kailinis
Generation
Karta, generacija
Glisten
Blizgėti, spindėti, žvilgėti
Greenhouse
Šiltnamis, oranžerija
Habitat
Tėvynė, buveinė
Hibernate
Miegoti žiemos miegu
Hoar-frost
Šaltis, speigas
Humid
Drėgnas ir šiltas
Influence
Įtaka, poveikis
Insect
Vabzdys
Invertebrate
Bestuburis
Irreversible
Negrįžtamas
Issue
Svarstoma problema, ginčas