Level 2 Level 4
Level 3

J - R


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Jam
Spūstis, sangrūda, kamštis
Layer
Sluoksnis, klodas
Leather
Oda, odinis
Litter
Šiukšlės
Mammal
žinduolis
Marine
Jūrų, jūrinis
Measure
Priemonė
Nutrient
Maistinga medžiaga
Offender
Pažeidėjas, nusikaltėlis
Overcast
Apsiniaukęs, debesuotas
Oxygen
Deguonis
Persuade
Įtikinti, įkalbėti
Pollution
Suteršimas, tarša
Pouring
Smarkus, liūtingas
Preserve
Išsaugoti, išlaikyti
Prevent
Sutrukdyti, užkirsti kelią
Priority
Pirmumas, svarbiausias dalykas
Profit
Nauda, pelnas
Public
Viešas, visuomeninis
Rainforest
Atogrąžų miškas
Recipient
Gavėjas
Recycle
Perdirbti
Reduce
Sumažinti, susilpninti
Reptile
Roplys, šliaužikas
Research
Tyrinėjimas, mokslo tiriamasis darbas
Resources
Ištekliai, resursai, atsargos