Level 2
Level 1

Część 4


34 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
szlachcic
w dawnej Rzeczypospolitej przedstawiciel szlachty (grupy społecznej) - s
kontusz
staropolski męski strój szlachecki - k
mieszczanin
dawniej: mieszkaniec miasta - m
chłop
dawniej: mieszkaniec wsi, rolnik - c
Moskale
dawne określenie Rosjan - M
kawaleria
wojsko złożone z konnych żołnierzy (kawalerzystów) - k
Hugo Kołłątaj
H. K. - współautor Konstytucji 3 Maja
podkanclerzy
wysoki urząd na dworze królewskim - p
niebieskich migdałach
marzyć, rozmyślać - myśleć o n... m...
czarno na białym
jasno i wyraźnie - c n b
zielono w głowie
być beztroskim, nie myśleć poważnie - mieć z w g
Święto Pracy
święto obchodzone 1 maja - ŚP
Dzień Flagi (Rzeczypospolitej Polskiej)
święto obchodzone 2 maja - DFRP
Święto Narodowe Trzeciego Maja
święto obchodzone 3 maja (rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja) - ŚNTM
Dzień Matki
święto obchodzone 26 maja - DM
czerwony, niebieski, żółty
kolory podstawowe - c, n, ż
autoportret
portret artysty wykonany przez niego samego - a
Jan Matejko
J. M. - polski malarz historyczny
Anna Bilińska-Bohdanowiczowa
A. B.-B. - polska malarka, malowała portrety i pejzaże
Olga Boznańska
O. B. - polska malarka, malowała portrety, kwiaty, pejzaże
Stanisław Wyspiański
S. W. - polski malarz, poeta, autor sztuk teatralnych, projektant
Tadeusz Makowski
T. M. - malarz, malował głównie dzieci
Leon Wyczółkowski
L. W. - polski malarz, grafik i rysownik
obrazy abstrakcyjne
obrazy, które nie przypominają niczego realnego - o a
glissando
płynne przejście po kolei poprzez wszystkie możliwe do zagrania na danym instrumencie dźwięki - g
biegowiec osowaty
chrząszcz przypominający osę - b o
żaby, ropuchy, kumaki, traszki
płazy w Polsce - ż, r, k, t
jaszczurki, węże, krokodyle, żółwie
gady - j, w, k, ż
żółw błotny
jedyny żółw występujący w Polsce, na zimę zagrzebuje się w mule - żb
zaskroniec zwyczajny
niejadowity wąż żyjący w Polsce, ma po bokach głowy żółte plamy - zz
żyworodne
zwierzęta, które rodzą swoje młode - zwierzęta ż
żmija zygzakowata
jadowity wąż żyjący w Polsce, ma ciemny zygzak na grzbiecie - żz
rajcy
dawniej: radcy miejscy - r
poznańskie koziołki
symbol Poznania - pk