Level 1 Level 3
Level 2

Część 3a


43 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
wdech
wprowadzenie powietrza do organizmu przez nos lub usta - w
tlen
składnik powietrza, przenoszony z płuc przez krew do tkanek - t
jama ustna (i) jama nosowa
pierwsze piętro dróg oddechowych - ju i jn
gardło
część dróg oddechowych poniżej jamy ustnej i jamy nosowej - g
krtań
część dróg oddechowych poniżej gardła - k
tchawica
część dróg oddechowych poniżej krtani - t
oskrzela
część dróg oddechowych poniżej tchawicy - o
płuca
najniższe piętro dróg oddechowych - p
dwutlenek węgla
składnik powietrza, który krew transportuje do płuc i tam go wydychamy - d
wydech
usuwanie powietrza z płuc - w
latawiec
latająca zabawka, ale też narzędzie do pomiarów meteorologicznych
szybowiec
statek powietrzny latający dzięki prądom powietrznym
spadochron
umożliwia pilotom bezpieczne lądowanie w razie awarii samolotu
balon
unosi się dzięki powłoce wypełnionej ogrzanym powietrzem
sterowiec
unosi się podobnie jak balon, ale dodatkowo ma silnik
samolot
utrzymuje się w powietrzu dzięki silnikowi i skrzydłom
samolot odrzutowy
samolot napędzany silnikiem odrzutowym
śmigłowiec
wznosi się dzięki śmigłu napędzanemu przez silnik
mity
opowieści o starożytnych bohaterach i bóstwach - m
mitologia
zbiór mitów
kropkę
na końcu zdania oznajmującego stawiamy
wykrzyknik
na końcu zdania rozkazującego i wykrzyknikowego stawiamy
znak zapytania
na końcu zdania pytającego stawiamy
przecinek
stawiamy go np. przed słowami: bo, ale, ponieważ, że, dlatego, dlatego że, więc, a, ale, który, jaki
dwukropek
stawiamy go przed wyliczeniem
cudzysłów
stosujemy go podając tytuły lub cytując czyjeś słowa
przymiotnik
odpowiada na pytania "jaki? jaka? jakie?" (np. "ładny") - p
Maria Skłodowska-Curie
polska fizyczka i chemiczka, dostała dwa razy Nagrodę Nobla - M S-C
Stefan Drzewiecki
konstruktor i wynalazca, pracował nad okrętami podwodnymi - S.D.
Józef Hofmann
pianista i wynalazca, np. wycieraczki samochodowej - J.H.
Kazimierz Funk
odkrył witaminy - K.F.
Hilary Koprowski
twórca szczepionki przeciwko polio - H.K.
Aleksander Wolszczan
odkrywca planet poza Układem Słonecznym - A.W.
Nagroda Nobla
prestiżowa nagroda, przyznawana raz w roku za wybitne osiągnięcia naukowe, literackie i zasługi dla pokoju na świecie - N N
Alfred Nobel
fundator Nagrody Nobla - A.N.
internet
sieć łącząca komputery na całym świecie - i
grawitacja ziemska
siła, jaką Ziemia przyciąga wszystko, co się na niej znajduje - g z
satelita
Księżyc to naturalny s... Ziemi
iluminator
szczelne okienko w kabinie statku kosmicznego, okrętu lub samolotu - i
android
robot przypominający kształtem człowieka - a
manipulator
urządzenie do zdalnego poruszania przedmiotami - m
science fiction
opowiadania dziejące się w przyszłości, na innych planetach i pozaziemskich galaktykach - s f
Julian Tuwim
poeta i pisarz, autor "Lokomotywy", "Słonia Trąbalskiego" - J.T.