Level 2 Level 4
Level 3

Część 2


33 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
przysłówek
odpowiada na pytanie "jak?" (np. "ładnie") - p
bajka
krótki utwór literacki, w którym cechy ludzi przypisywane są zwierzętom - b
morał
pouczenie zawarte w treści bajki - m
wyrazy bliskoznaczne
wyrazy o podobnym znaczeniu - w
kolęda
chrześcijańska pieśń religijna, śpiewana w okresie świąt Bożego Narodzenia - k
pastorałka
piosenka opowiadająca np. o zwyczajach związanych ze świętami Bożego Narodzenia, nie ma charakteru religijnego - p
zaćmienie Księżyca
kiedy Księżyc ustawi się w cieniu rzucanym przez Ziemię - z
teleskop
urządzenie do obserwacji odległych obiektów, np. gwiazd - t
zaćmienie Słońca
kiedy Ziemia ustawi się w cieniu rzucanym przez Księżyc - z
Mikołaj Kopernik
astronom, lekarz, matematyk, prawnik, udowodnił, że planety krążą wokół Słońca, żył w XV-XVI wieku - MK
365
ile dni ma rok nieprzestępny
366
ile dni ma rok przestępny
12
ile miesięcy ma rok
21 marca
początek wiosny
22 czerwca
początek lata
23 września
początek jesieni
22 grudnia
początek zimy
luty, 29 dni
który miesiąc ma w roku przestępnym nietypową liczbę dni i ile ich jest
zapusty
staropolskie określenie karnawału - z
kolędnicy
przebierańcy chodzący po domach w czasie zapustów - k
112
alarmowy numer telefonu
zdanie pojedyncze
zdanie, które zawiera jeden czasownik - z...
zdanie złożone
zdanie, które zawiera kilka czasowników - z...
przecinek
stawiamy go np. przed słowami: bo, ale, ponieważ, że, dlatego, dlatego że, więc, a, ale, który, jaki
zając bielak
zając, który na zimę zmienia sierść na białą - z
gawra
zimowe legowisko niedźwiedzia - g
jemiołuszka
ptak, który przylatuje do Polski na zimę, żywi się owocami jemioły, głogu, jarzębiny - j
lin
ryba, która na zimę zagrzebuje się w mule - l
sum
ryba, która zimę spędza w zacisznym miejscu przy dnie - s
żółw błotny
jedyny żółw występujący w Polsce, na zimę zagrzebuje się w mule - żb
żaba wodna
żaba, która na zimę zagrzebuje się w mule - ż
ropucha szara
największa polska ropucha, zimuje ukryta w norach innych zwierząt, pod pniami, kamieniami - r
kret
zimuje w podziemnych korytarzach, gdzie gromadzi zapas pożywienia, np. dżdżownic