Level 4
Level 5

Część 1a


67 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
1.IX.1939
wybuch II Wojny Światowej, atak hitlerowskich Niemiec na Polskę
wybuch II Wojny Światowej
1.IX.1939
Związek Radziecki
17.IX.1939 zaatakował Polskę...
1945
rok zakończenia II Wojny Światowej
Konstytucja
najważniejszy dokument w państwie
zasady, prawa, obowiązki
konstytucja zawiera z... funkcjonowania państwa oraz p... i o... Polek i Polaków
Sejm i Senat
władze Polski, opracowują ustawy
460
liczba posłów w sejmie
100
liczba senatorów w senacie
ustawy
obowiązujące prawa, opracowywane przez Sejm i Senat
prezydent
najważniejsza osoba w państwie
Andrzej Duda
obecny prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (AD)
5 lat
kadencja prezydenta RP trwa...
Pałac Prezydencki w Warszawie
siedziba prezydenta RP
premier
stoi na czele rządu
Mateusz Morawiecki
obecny premier Rzeczypospolitej Polskiej (MM)
ministrowie
wchodzą w skład rządu
minister edukacji narodowej
minister, który odpowiada za szkoły i oświatę
marszałek sejmu
prowadzi obrady sejmu
laska marszałkowska
symbol władzy marszałka sejmu
aeroplan
dawniej: samolot
Janusz Korczak
lekarz, pedagog i pisarz, autor książki „Król Maciuś Pierwszy” (JK)
zdanie oznajmujące
zdanie, które o czymś informuje
zdanie pytające
zdanie, w którym o coś pytamy
zdanie rozkazujące
zdanie, które zawiera polecenie lub rozkaz
zdanie wykrzyknikowe
zdanie wyrażające emocje
zbożowe, okopowe, włókniste, oleiste
rośliny uprawne: z..., ok..., w... i ol...
zboża ozime
zboża siane i kiełkujące jesienią, zimujące pod śniegiem
zboża jare
zboża siane wiosną
żniwa
zbiór zbóż
żyto, pszenica, jęczmień, owiec, proso, kukurydza
zboża uprawiane w Polsce: ż..., psz..., j..., o..., pr... i k...
rośliny okopowe
rośliny, z których wykorzystuje się głównie części podziemne
marchew, burak, seler
rośliny o jadalnych korzeniach - m..., b..., s...
korzeń
seler ma jadalny ...
ziemniak
roślina o jadalnych bulwach - z...
bulwy
ziemniak ma jadalne ...
rośliny włókniste
rośliny, z których pozyskuje się włókna
len
roślina włóknista uprawiana w Polsce - l...
rośliny oleiste
rośliny, z których produkuje się olej
rzepak, soja, słonecznik
rośliny oleiste uprawiane w Polsce - r..., so..., sł...
żołędzie
nasiona dębu
ziemi
krzew ma gałęzie wyrastające z ...
pnia
drzewo ma konary i gałęzie wyrastające z ...
grzyby, mchy, porosty
na martwych drzewach żyją g..., m... i p...
kapelusz, trzon, grzybnia
części grzyba kapeluszowego: k..., t..., g...
blaszki, rurki
pod kapeluszem grzyba znajdują się b... lub r...
zarodniki
grzyb rozmnaża się przez z...
drożdże
grzyby, dzięki którym wyrasta ciasto
dwutlenek węgla
drożdże wytwarzają gaz - d...
grzyby pleśniowe
puszysty nalot na pleśniejącym jedzeniu to g...
mniejszość etniczna
grupa obywateli o innym pochodzeniu, języku, tradycji, kulturze
stan, czynność
czasownik może oznaczać s... lub c...
teraźniejszy
„robi” to czas ...
przeszły
„robił” to czas ...
przyszły
„zrobi” to czas ...
Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Europa, Azja, Afryka, Australia, Antarktyda
kontynenty: A Pó, A Po, E, Az, Af, Au i An
46
liczba państw w Europie
Wołga
najdłuższa rzeka Europy - W...
Alpy
najwyższe góry Europy - A...
Mont Blanc (czyt. mą blau)
najwyższy szczyt Europy - M...
Wielka Brytania
największa wyspa Europy - W...
Watykan
najmniejsze państwo Europy - W...
Etna (Włochy)
największy czynny wulkan Europy - E...
Unia Europejska (UE)
unia państw Europy - U...
Ludwig van Beethoven (czyt. ludwig wan betowen)
L. v. B. - autor IX symfonii, której fragment jest hymnem Unii Europejskiej
1.V.2004
data przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (d.M.r)
Dzień Edukacji Narodowej
święto państwowe, obchodzone 14 października - D...