Level 55 Level 57
Level 56

826 - 840


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
uitgaven doen
δαπανάω
een dieet voorschrijven, uitspraak doen
διαιτάω
helemaal bedriegen
ἐξαπατάω
ondervragen (+2A)
ἐρωτάω
overwinnen
ἡττάω
overwonnen worden
ἡττάομαι
gaan slapen
κοιμάομαι
verwerven
κτάομαι
bovendien verwerven
ἐπικτάομαι
zich toeleggen op (+A)
μελετάω
op kunstvolle wijze vervaardigen, beramen
μηχανάομαι
overwinnen
νικάω
starten
ὁρμάω
honger lijden
πεινάω
doen dwalen
πλανάω