Level 56 Level 58
Level 57

841 - 855


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
verwachten, afwachten, rekenen op (+A)
προσδοκάω
zwijgen
σιγάω
zwijgen
σιωπάω
beëindigen, sterven
τελευτάω
eren, huldigen
τιμάω
huldigen (+A), bestraffen, verwijten (+D)
ἐπιτιμάω
verkiezen
προτιμάω
dulden, doorstaan
τλάω
moedig zijn, durven
τολμάω
beschuldigen
αἰτιάομαι
luisteren, beluisteren (+G)
ἀκροάομαι
lachen
γελάω
uitlachen, bespotten (+G)
καταγελάω
doen, uitvoeren
δράω
laten, toelaten
ἐάω