Level 88 Level 90
Level 89

1321 - 1335


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
vragen, ondervragen
ἔρομαι
vragen, ondervragen
ἐπέρομαι
slapen
εὕδω
slapen
καθεύδω
strijden tegen (+D)
μάχομαι
uitvechten tegen (+D)
διαμάχομαι
ik ben bezorgd om (+G)
μέλει μοι
op het punt zijn te, van plan zijn te
μέλλω
ik heb spijt over (+G)
μεταμέλει μοι
ruiken
ὄζω
menen, geloven
οἶμαι
menen, geloven
οἴομαι
weggaan
οἴχομαι
schuldig zijn
ὀφείλω
blij zijn
χαίρω