Level 2
Level 1

Nhận diện


80 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Rễ củ SINH ĐỊA, thuốc bổ
Rễ BA KÍCH, thuốc bổ
rễ cũ HÀ THỦ Ô ĐỎ, bồi bổ
rễ ĐẢNG SÂM, bồi bổ
rễ ĐAN SÂM, bồi bổ
rễ cũ HÀ THỦ Ô, bồi bổ
nhân hạt Ý DĨ, bồi bổ
quả KHỞI TỬ, phụ nữ
quả NGŨ GIA BÌ, bồi bổ
củ HOÀI SƠN, bồi bổ
Cành mang lá và hoa HẠ KHÔ THẢO, phụ nữ
hoa HỒNG HOA, phụ nữ
toàn cây ÍCH MẪU, phụ nữ
thân rễ HƯƠNG PHỤ, phụ nữ
Quả giả KIM ANH, bồi bổ
thân, cảnh, lá NGẢI CỨU, phụ nữ
vòi và núm nhụy RÂU NGÔ, lợi tiểu, lợi mật
hạt mã đề SA TIỀN TỬ, Lợi tiểu
rễ cũ TAM THẤT, bồi bổ
Thân rễ TRẠCH TẢ, chữa Lợi tiểu
Thân rễ TỲ GIẢI, chữa lợi tiểu
Xác ve sầu phơi khô THUYỀN THOÁI, An Thần
Vỏ rể TANG BẠCH BÌ, chữa HEN
LIÊN NHỤC, bồi bổ
Quả chanh to CHỈ XÁC, kích thích tiêu hóa
Quả giả ĐẠI HỒI, kích thích tiêu hóa
Quả chanh nhỏ CHỈ THỰC, hích thích tiêu hóa
hạt NHỤC ĐẬU KHẤU, kích thích tiêu hóa
Nhân hạt táo TÁO NHÂN, An thần
Thân rễ XUYÊN KHUNG, Cảm sốt
lá và cây HOẮC HƯƠNG, kích thích tiêu hoa
Quả chín phơi khô THẢO QUẢ, kích thích tiêu hóa
Rễ củBẠCH CHỈ, Cảm sốt
Rễ cũ CÁT CĂN, Cảm sốt
thân rễ gừng CAN KHƯƠNG, kích thích tiêu hóa
Thân, lá BẠC HÀ => cảm sốt
Mần cây non LIÊN TÂM, An Thần, Mất ngủ
Quả NGÔ THÙ DU, kích thích tiêu hóa
nụ hoa phơi khô ĐINH HƯƠNG, kích thích tiêu hóa
Hoa CÚC HOA, Cảm sốt
Bánh men thuốc THẦN KHÚC, kích thích tiêu hóa
Thân KÊ HUYẾT ĐẰNG, Thấp khớp
thân rễ CỐT TOÁI BỔ, thấp khớp
vỏ thân - cành ĐỖ TRỌNG, chữa thấp khớp
Quả thái phiến SƠN TRA, kích thích tiêu hóa
Nhân hạt ĐÀO NHÂN, chữa ho
Thân rễ BÁN HẠ, chữa ho-hen
rễ cũ BÁCH BỘ, Chữa ho
rễ THỔ PHỤC LINH, chữa thấp khớp
rễ cũ THIÊN MÔN, chữa ho
rễ củ NGƯU TẤT, chữa thấp khớp
võ QUẾ NHỤC, kích thích tiêu hóa
Thân rễ HOÀNG LIÊN CHÂN GÀ, chữa tiêu chảy, lyj
Hạt THẢO QUYẾT MINH, Nhuận tràng - tầy
Hạt khô BẠCH GIỚI TỮ, chữa Ho
Vỏ thân, cành HOÀNG BÁ, chữa kiết lỵ
thân, cành lá NHÂN TRẦN, lợi tiểu, lợi mật
Thân và rễ HOÀNG ĐẰNG, Chữa tiêu chảy, lỵ
Thân rễ ĐẠI HOÀNG, Nhuận - Tẩy
lá ARTISO, Lợi tiểu, mật
HẠT CAU, Giun sán
nụ hoa HOA HÒE, Tim mạch
Gổ vang TÔ MỘC, Tiêu chảy, lỵ
vỏ quýt khô TRẦN BÌ, chữa ho
Thân rễ CAM THẢO, chữa ho
Vỏ bào ngư CỬU KHỔNG, viêm dạ dày
Vẫy tách từ thần BÁCH HỢP, chữa ho
Mai mực Ô TẶC CỐT, chữa dạ viêm dạ dày
vỏ hầu, hà MẪU LỆ, Viêm dạ dày
hoa sắp nở KIM NGÂN, tiêu độc trị mụn nhọt
Quả bóc vỏ ngoài CHI TỬ, lợi tiểu, lợi mật
thân rễ THIÊN NIÊN KIỆN, thấp khớp
quả KHA TỬ, ho hen
rễ CÁT CÁNH, ho hen
thân rễ CẨU TÍCH, thấp khớp
Quả bóc võ LIÊN NHỤC, An thần
quả già SA NHÂN, kích thích tiêu hóa
toàn cây HY THIÊM, thấp khớp
Tổ sâu, Ngủ Bột Tử
Rễ Ô DƯỢC, kích thích tiêu hóa