Level 9 Level 11
Level 10

Level 10


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
iris
tęczówka
iridic
tęczówkowy
involuntary muscle
mięsień gładki
involucre
ochewka, torebka
hilar
wnękowy
intracardiac
wewnątrzsercowy
intra
wewnątrz
intima
błona wewnętrzna
hilum
wnęka
intervertebral disc
krążek międzykręgowy
interventricular septum
przegroda międzykomorowa
interscapular
międzyłopatkowy
internuncial
pośredniczący
internal
wenwętrzny
intercostal nerve
nerw międyżebrowy
intercostal
międzyżebrowy
instep
łuk, podbicie (część stopy)
infracostal
podżebrowy
inferior
dolny
indusium
owodnia (embrionu)
incus
kowadełko (kostka słuchowa)
incurrent
wlotowy
incisors
siekacze
ilium
kość biodrowa
iliac
biodrowy
ileum
jelito kręte
hypothalamus
podwzgórze (część międzymózgowia
hypoglossal
podjęzykowy
hypogastrium
podbrzusze
hypochondrium
podżebrze, okolica podżebrowa
hyoid bone
kość gnykowa
hyaloid
szklisty
humerus
kość ramienna
hip
biodro
hinge joint
staw zawiasowy
limbic
limbiczny
lobe
płat (np. płucny)
perineal
kroczowy
macula lutea
plamka żółta (na siatkówce oka)
perilymph
perilimfa