Level 10 Level 12
Level 11

Level 11


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
pericardium
osierdzie (błona surowicza serca)
pelvis
miednica
pelvic
miedniczny
pectoral
piersiowy (dotyczący klatki piersiowej)
patella
rzepka (kość)
parotid
przyuszny
parietal bone
kość ciemieniowa
parietal
ciemieniowy
paranasal sinuses
zatoki przynosowe
paracentral
przyśrodkowy
palmar
dłoniowy
palm
dłoń
palate
podniebienie
palatal
podniebienny
oxygen
tlen
ox heart
serce wole (z przerośniętą lub poszerzoną lewą komorą)
ovary
jajnik
otic
uszny
osteoporosis
osteporoza
osteogenesis
kostnienie, tworzenie się kości, osteogeneza
osteoblast
osteoblast, komórka kościotwórcza
ossification
kostnienie, tworzenie się kości
ossicle
kostka
oropharynx
część ustna gardła
orgasm
orgasm
organ
organ
orbicularis oris
mięsień okrężny ust
oral cavity
jama ustna
optic nerve
nerw wzrokowy
olfactory nerve
nerw węchowy
olecranon
wyrostek łokciowy
occiput
potylica (tylna część czaszki)
obturator canal
kanał zasłonowy
obesity
otyłość
nutrition value
wartość odżywcza
nucleus
jądro
nuclear
jądrowy
nucha
kark
nose
nos
node
guz, zgrubienie, węzeł