Level 11 Level 13
Level 12

Level 12


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
night sweats
nocne poty
neuroblast
neuroblast (rodzaj komórki macierzystej)
neurilemma
neurolema, osłonka nerwu
neural spine
wyrostek kolczysty
neural arch
łuk kręgowy
mala
policzek
neurosis
nerwica
neuron
neuron
nervous
nerwowy (odnoszący się do systemu nerwowego)
nerve impulse
impuls nerwowy
nerve fibre
włókno nerwowe
nerve ending
zakończenie nerwowe
nerve centre
ośrodek nerwowy
neck
szyja
navicular
kość łódkowata
nausea
mdłości
nasopharynx
nosogardziel
nasopharyngeal
nosowo-gardłowy
nasofrontal
nosowo-czołowy
nasal concha
małżowina nosowa
malar
jarzmowy, policzkowy
nasal cavity
jama nosowa
nail bed
macierz paznokcia
myocardium
mięsień sercowy
myocardial
dotyczący mięśnia sercowego
musculus brachialis
mięsień ramienny
musculoskeletal system
układ mięśniowo-szkieletowy
musculature
muskulatura, mięśnie całego ciała
muscle fibre
włókno mięśniowe
mucosa
śluzówka, błona śluzowa
mitral valve
zastawka mitralna, zastawka dwudzielna
milk duct
kanalik mleczny
middle ear
ucho środkowe
middle constrictor
zwieracz środkowy gardła
metatarsus
śródstopie
metatarsal
kość śródstopia
metacarpus
śródręcze
metacarpal
śródręczny
mesial
środkowy
mesentery
krezka