Level 13 Level 15
Level 14

Level 14


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
root
korzeń, cebulka
rod cell
pręcik, komórka pręcikonośna (receptor siatkówki oka)
RNA
kwas rybonukleinowy
risorius
mięsień śmiechowy
rima
szpara, otwór
right heart
prawa połowa serca (prawa komora i przedsionek)
right coronary artery
prawa tętnica wieńcowa
rib
żebro
periosteal
okołookostnowy
rhinencephalon
węchomózgowie
rheumatism
reumatyzm
retroperitoneal
zaotrzewnowy
retina
siatkówka
reticular
siatkowaty
rete
sieć
respiratory tract
drogi oddechowe
respiratory system
układ oddechowy
respiratory
oddechowy, płucny
respiration
oddychanie
renal
nerkowy
periosteum
okostna
relapse
nawrót choroby
reflux
ponowny napływ
red blood cells
czerwone krwinki
rectum
odbytnica, prostnica
peripheral nerve
nerw obwodowy
receptor
receptor
peritoneal
otrzewnowy
peritoneum
otrzewna
rash
wysypka
peroneal muscle
mięsień strzałkowy
radiation
promieniowanie
quinine
chinina
pharyngeal
gardłowy
pharynx
gardziel
phrenic
przeponowy
phthinoid chest
klatka piersiowa asteniczna (typ budowy)
pia mater
opona miękka
pial
oponowy, dotyczący opony miękkiej
pigeon-breasted
z kurzą klatką piersiową