Level 15 Level 17
Level 16

Level 16


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
viscus
organ wewnętrzny
viscerocranium
trzewioczaszka
visceral
trzewny
vibrissae
włosy nozdrzy
vestigial
szczątkowy (organ)
vestige
szczątek, pozostałość
venule
żyłka
ventricular
komorowy
ventricle
komora (np. serca)
venter
brzusiec
submandibular
podżuchwowy
venous heart
prawa połowa serca (prawy przedsionek i komora)
substantia nigra
istota czarna śródmózgowia
vena cava
żyła główna
veinule
żyłka
vein
żyła
vasculature
system naczyń krwionośnych
vascularised
unaczyniony
vas deferens
nasieniowód
valve
zastawka
vagus nerve
nerw błędny
vagal
odnoszący się do nerwu błędnego
uterus
macica
uterine cervix
szyjka macicy
urinogenital
moczopłciowy, moczowo-płciowy
sulcus
bruzda
ureter
moczowód
upper limb
górna kończyna
underbelly
podbrzusze
umbilical cord
pępowina
supinator
odwracacz (mięsień)
ulnar artery
tętnica łokciowa
ulna
kość łokciowa
tympanic membrane
błona bębenkowa (w uchu)
tympanic cavity
jama bębenkowa
tubercular
guzkowy
tubercle
guzek (obrzmienie lub narośl)
trunk
tułów (część ciała)
trigeminal nerve
nerw trójdzielny
tricuspid valve
zastawka trójdzielna