Level 16
Level 17

Level 17


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
triceps
triceps, mięsień trójgłowy
trapezius
mięsień czworoboczny
trachea
tchawica
tonsil
migdałek (w gardle)
tibia
piszczel, kość piszczelowa
thymus
grasica
thoracolumbar
piersiowo-lędźwiowy
thoracic vertebrae
kręgi piersiowe
thigh
udo
testicle
jądro (u mężczyzny)
temporoparietal
skroniowo-ciemieniowy
temporal lobe
płat skroniowy
tarsus
staw skokowy
talus
kość skokowa
supraclavicular
nadobojczykowy
suprarenal
nadnerczowy
talkbox
krtań
tailbone
kość ogonowa
systemic heart
lewa połowa serca (lewy przedsionek i komora)
sweat
pocić się
supraspinatus
mięsień nadgrzebieniowy
subcutaneous tissue
tkanka podskórna