Level 1 Level 3
Level 2

Level 2


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
anterior tibial
część przednia piszczela
anthelix
grobelka
antrum
jama, zatoka
anus
odbyt
bladdery
pęcherzykowaty
bladder
pęcherz moczowy
birth canal
kanał porodowy
bile duct
przewód żółciowy
athletic heart
serce atlety (z przerostem)
articular
stawowy
bidentate
dwuzębny
bicipital
dwugłowy, bicepsowy
biceps femoris
mięsień dwugłowy uda
biceps brachii
mięsień dwugłowy ramienia
biceps
biceps (mięsień dwugłowy)
betweenbrain
tylna część przodomózgowia (część mózgu)
atlas
pierwszy krąg szyjny
basilic vein
żyła odłokciowa
basilar
dotyczący podstawy czaszki
basal ganglion
zwój podstawy mózgu
bally
kciuk (Północna Anglia)
ball-and-socket joint
staw panewkowy
azygous
nieparzysty (o narządach)
Azygos vein
żyła nieparzysta
axon
neuryt, akson
axilla
pacha
autonomic nervous system
autonomiczny układ nerwowy
auricle
małżowina uszna
auditory ossicles
kosteczki słuchowe
auditory canal
przewód słuchowy
atrium
przedsionek serca
atrioventricular
przedsionkowo-komorowy
artery
tętnica, naczynie tętnicze
blind gut
jelito ślepe, kątnica
brain stem
pień mózgowy
blood vessel
naczynie krwionośne
brachium
ramię
brachiocephalic trunk
pień ramienno-głowowy
bloodstream
krwiobieg
brachial plexus
splot ramienny