Level 4 Level 6
Level 5

Level 5


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
cervical vertebrae
kręgi szyjne
ductless gland
gruczoł dokrewny
dorsum
grzbiet
dorsad
grzbietowo
dolichocephaly
długogłowie
cranial nerve
nerw czaszkowy
coxa
staw biodrowy
costoscapular
żebrowo-łopatkowy
costoclavicular
żebrowo-obojczykowy
costate
żebrowany, z żebrami
distal
dystalny
diploic
dotyczący śródkościa
diploe
śródkoście (warstwa gąbczasta między blaszką zewnętrzną i wewnętrzną w czaszce)
dimidiate
niesymetryczny
dimerous
dwuczłonowy
dimerism
dwuczłonowość
dilator
mięsień rozwieracz
digital pulp
opuszek palca
digestive gland
gruczoły trawienne
diencephalon
międzymózgowie
diaphysis
trzon (kości)
diaphragmatic
przeponowy
diaphragm
przepona
desmoid
włóknisty
descending colon
okrężnica zstępująca
descending aorta
aorta zstępująca
dermis
skóra właściwa (warstwa skóry)
dermatome
obszar skóry unerwiony przez jeden korzeń nerwowy
dental alveolus
zębodół
craniology
kraniologia
cranium
czaszka
crazy bone
czułe miejsce w łokciu
dendrite
dendryt
deltoid muscle
mięsień naramienny
deferent duct
nasieniowód
deciduous
mleczny (o zębie)
cutis
skóra
cuticular
naskórkowy
cupula
osklepek
cubitus
łokieć