Level 5 Level 7
Level 6

Level 6


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
cubital
łokciowy
crus
goleń
crural
goleniowy
cruciate ligament
więzadło krzyżowe
cruciate
krzyżowy
fetus
płód
fetal
płodowy
fenestra cochleae
okienko okrągłe (część ucha)
femur
kość udowa
femoral artery
tętnica udowa
femoral
udowy
fauces
gardziel
faucal
gardłowy (dźwięk)
false rib
żebro rzekome
Fallopian tube
jajowód
facial nerve
nerw twarzowy
eyetooth
górny kieł
eye socket
oczodół
exteroceptor
receptor zewnętrzny
external oblique
mięsień skośny zewnętrzny
external ear
ucho zewnętrzne
extensor
prostownik (mięsień służący do prostowania kręgosłupa lub stawu w kończynie)
exoskeleton
szkielet zewnętrzny
exoskeletal
dotyczący szkieletu zewnętrznego
excretory system
układ wydalniczy
Eustachian tube
trąbka Eustachiusza, trąbka słuchowa (kanał łączący ucho środkowe z gardłem)
erogenous
erogenny
erector
mięsień unoszący
epiphysis
nasada kości
epineurium
nanerwie
epiglottis
nagłośnia (część krtani)
epigastrium
nadbrzusze
epigastric
nadbrzuszny
epididymis
najądrze
epidermoid
zbudowany z naskórka
epicardium
nasierdzie (zewnętrzna warstwa tkanek serca)
epicardial
dotyczący nasierdzia
entrails
wnętrzności
entopic
we właściwym miejscu
ectopic
przemieszczony