Level 6 Level 8
Level 7

Level 7


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
enteron
przewód pokarmowy
ensiform
mieczykowaty
endosteum
śródkoście
endoskeleton
kościec wewnętrzny
endomorph
endomorfik
endometrium
endometrium, błona śluzowa macicy
endolymphatic
endolimfatyczny
endolymph
endolimfa
endocrine
dokrewny
endocardium
wsierdzie
endocardiac
wsierdziowy
encephalon
mózgowie
elastic cartilage
tkanka chrzęstna sprężysta
egestive
wydalniczy
earlap
małżowina uszna, płatek małżowiny
ear canal
przewód słuchowy zewnętrzny
duodenum
dwunastnica
hepatic
wątrobowy
heel bone
kość piętowa
heel
pięta
heart ventricle
komora serca
head of humerus
głowa kości ramieniowej
head of femur
główka kości udowej
hamulus
wyrostek haczykowaty
hamstring
ścięgno udowe
hamate
haczykowaty
hallux
paluch
hair follicle
mieszek włosa
hair cells
komórki włoskowate
gray matter
istota szara (w mózgu)
greater omentum
sieć większa (blaszka otrzewnej)
gonad
gonada
gnathic
szczękowy
gluteus maximus
mięsień pośladkowy wielki
gluteal
pośladkowy, kulszowy
glute
miesięń pośladkowy
glottis
głośnia (część krtani w której powstaje dźwięk)
glottic
głośniowy
glossopharyngeal
językowo-gardłowy
glossal
językowy