Level 8
Level 9

Rozmieszczenie mniejszości (2002)


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Niemcy
Białorusini
Litwini
Czesi
Rosjanie
Ormianie
Romowie
Tatarzy
Kaszubi
Ślązacy
Ukraińcy
Słowacy